Oprogramowanie do komputera Interwrite Workspace

Producent: Interwrite
Cena netto:
Cena brutto:

Prezentacja pierwszego typu jest tworzona w miarę przebiegu spotkania. Każda strona pomysłów i rysunków jest automatycznie zapisywana w pliku prezentacji, zapewniając zapis sesji, który można wysłać pocztą elektroniczną do uczestników, nawet tych, którzy nie mogli wziąć w niej udziału.

 

Ostatnie, bardziej formalne rodzaje prezentacji są przygotowywane wcześniej i obejmują wszystkie niezbędne dokumenty, wykresy, rysunki, arkusze kalkulacyjne, grafikę i obrazy.

 

Narzędzi Interwrite można użyć w trakcie prezentacji przygotowanego pliku do rozwinięcia lub podkreślenia kluczowych punktów oraz dodania nowych stron do pliku. Plik prezentacji z adnotacjami można następnie rozesłać, czy to w postaci elektronicznej, czy też drukowanej, po zakończeniu prezentacji, udostępniając uczestnikom dokładny zapis całej prezentacji, w tym zarówno przygotowane wcześniej informacje, jak i adnotacje i strony, które zostały dodane w trakcie prezentacji.

 

Oprogramowanie Interwrite udostępnia narzędzia i funkcje wykorzystywane podczas prezentacji do dodawania stron i adnotacji do pliku prezentacji, a po prezentacji, do ich zapisywania i dystrybuowania. Do elementów oprogramowania Interwrite należą: Menadżer urządzeń, przeglądarka Interwrite, Klawiatura ekranowa, Aktualizacja przez Internet, Nagrywanie i odtwarzanie, Galeria obrazków, Programy narzędziowe i Preferencje.

 

Proces budowania pliku prezentacji jest taki sam, niezależnie od tego, czy jest to robione przed, czy w trakcie prezentacji. Plik prezentacji składa się ze stron obrazów. Tymi obrazami mogą być puste strony, strony z siatką, strony z kalendarzem lub strony z obrazem jako tłem strony. Ponadto obrazy na ekranie można przechwycić za pomocą narzędzia Zrzut ekranu i dodać do istniejących stron w pliku lub do nowych stron w pliku prezentacji. Bez względu na typ strony zostanie ona dodana do pliku za pomocą jednego z narzędzi tworzenia strony/zarządzania stroną. Jest to obszerny zestaw narzędzi Interwrite udostępniających funkcje oprogramowania Interwrite. Narzędzia Adnotacji służą do zapisywania i rysowania na stronach w pliku prezentacji. Do innych kategorii narzędzi Interwrite należą narzędzia Edycji, narzędzia Prezentacji, narzędzia Zarządzania plikami i Różne narzędzia.

 

Oprogramowanie Interwrite może działać w jednym z trzech trybów pracy: trybie Interaktywnym, trybie Office i trybie PC Whiteboard. Najprawdopodobniej przez większość czasu będzie używany tryb Interaktywny i tryb Office. Pomimo to tryb PC Whiteboard też ma swoje zastosowania. Jest to prosty sposób przechwycenia wszystkiego, co zostało napisane lub narysowane na tablicy Interwrite za pomocą doskonałego elektronicznego mazaka Interwrite w celu rozpowszechnienia w postaci drukowanej lub elektronicznej.

 

Oprogramowanie Interwrite świetnie integruje się z systemem Windows lub Mac pozwalając, podobnie jak przy pracy myszką, na pełną kontrolę nad dowolną aplikacją a jednocześnie na nanoszenie własnych uwag w postaci rysunków i tekstu na osobnej warstwie bez konieczności ingerowania w oryginał. Zastosowanie tego oprogramowania do współpracy komputera z tablicą i/lub tabletem pozwoli na interaktywną obsługę komputera, usprawni prowadzenie prezentacji, szkoleń, różnego typu spotkań.

 

Obsługa paska narzędzi w oprogramowaniu Interwrite jest intuicyjna, a możliwość dopasowania jego zawartości znacznie ułatwia pracę.Nowoczesna i Interaktywna klasa w szkole podstawowej, nie może obyć się bez nowej pomocy naukowej jaką jest tablica interaktywna. Mając do wyboru wielu producentów, marek i technologii, ciężko porównać możliwości i dokonać wyboru odpowiedniego rozwiązania.

Poszukując okazji lub najtańszego rozwiązania zbyt często mamy okazję dokonać zakupu w ?super cenie? niż zakupu ?super urządzenia?. Co za tym wyborem idzie? Z reguły rozwój wypadków jest podobny u wielu użytkowników. W najlepszym z nich tablica interaktywna jest obsługiwana przez jedną osobę w szkole, która potrafi opanować jej ?specyfikę? użytkowania.

Mając na uwadze łatwość korzystania z tablicy interaktywnej na zajęciach szkolnych oraz jej niezawodność, warto sprawdzić stopień wygody i intuicyjności opisywany w ulotkach producenta. Jeśli dojdzie do prezentacji docelowego urządzenia w szkole, możemy dowiedzieć się i sprawdzić jak zadbano o komfort pracy nauczyciela projektując tablicę interaktywną i jak łatwo będzie wykorzystać urządzenia prezentacyjne już obecne w szkole.

Ze względu na różny stopień zaangażowania urządzeń interaktywnych w zajęcia lekcyjne oraz nadal niedostateczną ilość tablic interaktywnych w szkołach, z jednym zestawem pracuje większa grupa uczniów i nauczycieli.

Ten fakt, warto uwzględnić podczas oceny tablicy interaktywnej na prezentacji przed zakupem. Dla większej grupy użytkowników tablicy interaktywnej, warto przewidzieć możliwość maksymalnie intuicyjnego sposobu obsługi . W tym celu warto przyjrzeć się kompletnym zestawom interaktywnym, oferowanym przez producenta tablicy interaktywnej. Może okazać się, że zestaw zintegrowany tablica+projektor jednego producenta posiada porównywalną cenę do zestawu ?kombinowanego? z tablicy interaktywnej, projektora, uchwytów, okablowania, przyłączy etc. a wygoda i łatwość obsługi przeważa na korzyść gotowego rozwiązania.

Zestawy oferowane są ze wszystkimi elementami niezbędnymi do rozpoczęcia pracy, co niezwykle ułatwia prawidłowe kompletowanie zestawu interaktywnego. Czytelna instrukcja pozwala na instalację w klasie bez popełnienia błędów, nawet bez pomocy wykwalifikowanych instalatorów.

W rezultacie otrzymamy zestaw który nie stawia barier użytkownikom, zarówno od strony sprzętowej jak i oprogramowania (które jest oferowane razem z tablicą interaktywną). Cała obsługa i przygotowanie tablicy interaktywnej do zajęć, ograniczy się do jednego przycisku na jej obudowie.

Nowoczesne interaktywne pomoce naukowe, dostępne równolegle z tradycyjnymi podręcznikami są niezwykle ciekawym sposobem przekazywania wiedzy. Wspierane przez interaktywne zestawy edukacyjne, stają się one nowoczesną formą, przemawiającą szybciej i sprawniej do uczniów i słuchaczy.

Tam gdzie tablica interaktywna wykorzystywana jest jako zestaw mobilny, istnieje możliwość regulacji wysokości tablicy tak aby niżsi i wyższy użytkownicy mieli pełny komfort pracy z urządzeniem. Dostępnych jest wiele poziomów regulacji wysokości umożliwiających wygodną pracę na tablicy interaktywnej.

Dodatkowym atutem zwiększającym zarówno bezpieczeństwo jak i komfort pracy jest stabilna podstawa. Oryginalne akcesoria producenta wyposażone są w znakomicie dobrane kółka z hamulcami, bardzo dobrze spisujące się podczas transportu z klasy do klasy. Po ustawieniu tablicy i przygotowaniu jej do pracy hamulce i dodatkowe stabilizatory zapewniają taki sam komfort pracy jak zestawy montowane na ścianie. Źródło: tablice.net.pl