Oprogramowanie EduSensus Uczeń na start część I + książki

Producent: Young Digital Planet
Cena netto:
Cena brutto:

Program stanowi znakomite, cyfrowe uzupełnienie tradycyjnego podręcznika  do wykorzystania zarówno przy użyciu rzutnika multimedialnego, jak i tablicy interaktywnej. Pomaga nauczycielom w pracy z grupą dzieci sześcio- i siedmioletnich. Wspomaga pracę z grupą bardzo zróżnicowaną pod względem poziomu rozwoju emocjonalnego, poznawczego i fizycznego. Umożliwia pracę indywidualną i grupową. Stanowi narzędzie wspierające nauczyciela w realizacji wymagań podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej. Część 1 programu składa się z dwóch bloków tematycznych – edukacji polonistycznej oraz matematycznej.

 

Uczeń na start, część 1 to między innymi:

 • 440 ćwiczeń wprowadzających głoski i litery,
 • 245 ćwiczeń kształtujących pojęcia liczbowe i sprawność rachunkową,
 • 74 propozycje jednostek lekcyjnych,
 • ponad 150 kart pracy do wydruku,
 • kreator zajęć i kreator dyplomów,
 • przewodnik metodyczny,
 • łatwe w obsłudze repozytorium zasobów własnych nauczyciela (dokumenty, pliki graficzne i dźwiękowe, filmy, animacje).

 
Zalety programu:

 • możliwość zainstalowania na 5 stanowiskach;
 • przyjazna użytkownikowi aplikacja umożliwiająca szybki dostęp do ćwiczeń;
 • bogactwo i różnorodność ćwiczeń interaktywnych;
 • ćwiczenia opracowane przez specjalistów-praktyków, angażujące uczniów i wzbogacające zasób słownictwa;
 • ćwiczenia rozwijające funkcje słuchowo-językowe i wzrokowo-przestrzenne, koncentrację uwagi oraz poprawną wymowę;
 • ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową i słuchowo-ruchową, sprawność manualną i grafomotoryczną, orientację w schemacie ciała oraz przestrzenną;
 • przewodnik metodyczny zawierający wskazówki przydatne w pracy z pierwszoklasistami oraz scenariusze zajęć – obowiązkowych i dydaktyczno-wyrównawczych;
 • kreator zajęć umożliwiający dowolne skomponowanie je zajęć  złożonych z własnych zasobów graficznych, dźwiękowych i filmowych oraz zaproponowanych w programie ćwiczeń.

 

 
NOWOŚĆ! Poszerzono zawartość programu o książki Wydawnictwa Harmonia

 

Odpowiadając na zaobserwowane potrzeby naszych klientów, proponujemy połączenie programu Uczeń na start z publikacjami Wydawnictwa Harmonia, dzięki czemu nauczyciel zyskuje:

 • poszerzoną bazę ćwiczeń motoryki małej, ćwiczeń palców i innych aktywności, przygotowujących do nauki pisania lub wspomagania trudności w tym zakresie;
 • poszerzoną bazę do ćwiczeń percepcji i pamięci wzrokowej, które są bardzo ważne w opanowaniu przez dzieci umiejętności pisania i czytania;
 • poszerzoną bazę do ćwiczeń polegajacych na doskonaleniu spostrzegawczości, wyrobieniu sprawności całościowego ujmowania wyrazu, usprawnieniu koordynacji wzrokowo-ruchowej i większą liczbę zastosowań pakietu, np. o zajęcia grupowe;
 • możliwość zastosowania produktu, także w czasie zajęć profilaktycznych, np. w przedszkolu lub w świetlicy, jak również w czasie różnego rodzaju zajęć dodatkowych.

 

W skład pakietu wchodzi 9 publikacji książkowych Wydawnictwa Harmonia:

 

1) M. Podleśna, Na górze czy na dole? - Ćwiczenia orientacji przestrzennej i percepcji wzrokowej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym;

2)  M. Barańska, Paluszkami tak i siak - Zabawy paluszkowe z wierszykami

3) A. Małasiewicz, Spostrzegam i myślę - Ćwiczenia do pracy z uczniem szkoły podstawowej o obniżonej sprawności widzenia i spostrzegania;

4) A. Małasiewicz, Sokoli wzrok - Ćwiczenia dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej z zaburzoną percepcją wzrokową;

5) M. Podleśna, Dobieranki - Pomoc terapeutyczna do ćwiczeń percepcji wzrokowej na materiale obrazkowym, geometrycznym, literowym, sylabowym i wyrazowym;

6) J. Furmański, Wzory dyktand graficznych - Ćwiczenia nie tylko dla dyslektyków;

7) Z. Handzel, Dyktanda graficzne;

8) R. Zelker, Symetryczne dyktanda graficzne;

9) I. Wąsik, Kolorowe dyktanda graficzne.Nowoczesna i Interaktywna klasa w szkole podstawowej, nie może obyć się bez nowej pomocy naukowej jaką jest tablica interaktywna. Mając do wyboru wielu producentów, marek i technologii, ciężko porównać możliwości i dokonać wyboru odpowiedniego rozwiązania.

Poszukując okazji lub najtańszego rozwiązania zbyt często mamy okazję dokonać zakupu w ?super cenie? niż zakupu ?super urządzenia?. Co za tym wyborem idzie? Z reguły rozwój wypadków jest podobny u wielu użytkowników. W najlepszym z nich tablica interaktywna jest obsługiwana przez jedną osobę w szkole, która potrafi opanować jej ?specyfikę? użytkowania.

Mając na uwadze łatwość korzystania z tablicy interaktywnej na zajęciach szkolnych oraz jej niezawodność, warto sprawdzić stopień wygody i intuicyjności opisywany w ulotkach producenta. Jeśli dojdzie do prezentacji docelowego urządzenia w szkole, możemy dowiedzieć się i sprawdzić jak zadbano o komfort pracy nauczyciela projektując tablicę interaktywną i jak łatwo będzie wykorzystać urządzenia prezentacyjne już obecne w szkole.

Ze względu na różny stopień zaangażowania urządzeń interaktywnych w zajęcia lekcyjne oraz nadal niedostateczną ilość tablic interaktywnych w szkołach, z jednym zestawem pracuje większa grupa uczniów i nauczycieli.

Ten fakt, warto uwzględnić podczas oceny tablicy interaktywnej na prezentacji przed zakupem. Dla większej grupy użytkowników tablicy interaktywnej, warto przewidzieć możliwość maksymalnie intuicyjnego sposobu obsługi . W tym celu warto przyjrzeć się kompletnym zestawom interaktywnym, oferowanym przez producenta tablicy interaktywnej. Może okazać się, że zestaw zintegrowany tablica+projektor jednego producenta posiada porównywalną cenę do zestawu ?kombinowanego? z tablicy interaktywnej, projektora, uchwytów, okablowania, przyłączy etc. a wygoda i łatwość obsługi przeważa na korzyść gotowego rozwiązania.

Zestawy oferowane są ze wszystkimi elementami niezbędnymi do rozpoczęcia pracy, co niezwykle ułatwia prawidłowe kompletowanie zestawu interaktywnego. Czytelna instrukcja pozwala na instalację w klasie bez popełnienia błędów, nawet bez pomocy wykwalifikowanych instalatorów.

W rezultacie otrzymamy zestaw który nie stawia barier użytkownikom, zarówno od strony sprzętowej jak i oprogramowania (które jest oferowane razem z tablicą interaktywną). Cała obsługa i przygotowanie tablicy interaktywnej do zajęć, ograniczy się do jednego przycisku na jej obudowie.

Nowoczesne interaktywne pomoce naukowe, dostępne równolegle z tradycyjnymi podręcznikami są niezwykle ciekawym sposobem przekazywania wiedzy. Wspierane przez interaktywne zestawy edukacyjne, stają się one nowoczesną formą, przemawiającą szybciej i sprawniej do uczniów i słuchaczy.

Tam gdzie tablica interaktywna wykorzystywana jest jako zestaw mobilny, istnieje możliwość regulacji wysokości tablicy tak aby niżsi i wyższy użytkownicy mieli pełny komfort pracy z urządzeniem. Dostępnych jest wiele poziomów regulacji wysokości umożliwiających wygodną pracę na tablicy interaktywnej.

Dodatkowym atutem zwiększającym zarówno bezpieczeństwo jak i komfort pracy jest stabilna podstawa. Oryginalne akcesoria producenta wyposażone są w znakomicie dobrane kółka z hamulcami, bardzo dobrze spisujące się podczas transportu z klasy do klasy. Po ustawieniu tablicy i przygotowaniu jej do pracy hamulce i dodatkowe stabilizatory zapewniają taki sam komfort pracy jak zestawy montowane na ścianie. Źródło: tablice.net.pl