Oprogramowanie EduSensus Każdy uczeń to uczeń zdolny

Producent: Young Digital Planet
Cena netto:
Cena brutto:

Program "Każdy uczeń to uczeń zdolny" powstał we współpracy z przedstawicielami świata nauki. Wspomaga on rozwój predyspozycji i uzdolnień dzięki zajęciom prowadzonym metodą projektu edukacyjnego. Pozwala nauczycielowi na organizację zajęć dla dzieci przejawiających ponadprzeciętną ciekawość świata, a także tych, które chcą twórczo uczestniczyć w lekcjach. Program kształtuje myślenie strategiczne, uczy jak formułować hipotezy i decydować o wyborze sposobu postępowania oraz rozwija umiejętności abstrahowania, wnioskowania i dedukowania. Dzieci uczą się także współdziałania w grupie, dzielenia zadaniami i odpowiedzialnością za ich wykonanie. Uczniowie stają się aktywnymi uczestnikami edukacji, a nauczyciel - konsultantem, doradcą, inspiratorem i partnerem w odkrywaniu tajemnic świata.

Bogactwo narzędzi zintegrowanych w programie daje niezliczone możliwości pracy z nim, a projekty przygotowane z  jego pomocą przechodzą najśmielsze oczekiwania jego użytkowników.

 

Uczeń Zdolny składa się z 5 bloków tematycznych:

 • Świat wokół nas,
 • Wynalazki,
 • Kompas, mapa, GPS,
 • Co w trawie piszczy?,
 • Sami też to potrafimy!

 

W każdym z nich nauczyciel znajdzie sugestie dotyczące realizacji w sumie 25 różnych projektów.

 

Program zawiera narzędzie edytorskie, dzięki któremu wyniki pracy dzieci nad projektem mogą być przedstawione w formie komiksu lub krótkiego filmiku z dźwiękiem. Pozwala to najmłodszym przedstawić swoje postępy w pracy i zademonstrować przebieg realizacji projektu. Duża swoboda twórcza, jaką daje narzędzie, sprawia, że każda prezentacja będzie wyjątkowa. Jest to czynnik motywujący uczniów, którzy mogą opublikować wyniki swojej pracy na przeznaczonej do tego stronie internetowej - www.WiemBoWiem.pl . Dzięki temu można później oglądać wspólnie przygotowane prezentacje oraz porównywać wyniki z osiągnięciami uczniów z innych szkół. Efektem jest nie tylko radość z własnych dokonań, lecz także mobilizacja do lepszej pracy.

 
Możliwości i wyjątkowe funkcjonalności programu:

 • Unikalne połączenie metodyki projektu edukacyjnego z autorskimi multimedialnymi narzędziami;
 • Dostosowanie do pracy z rzutnikiem i tablicą interaktywną;
 • Doskonałe narzędzie do prowadzenia zajęć jednocześnie z całą grupą uczniów;
 • Zawiera m.in.: nowoczesne zasoby multimedialne, pakiet publikacji, pomoce dydaktyczne, karty pracy i nagrody dla dzieci
 • Możliwości przedstawienia wyników pracy dzieci w formie komiksu lub krótkiego filmu z dźwiękiem;

 
Program ma za zadanie:

 • Stymulowanie ciekawości poznawczej, kształtowanie myślenia strategicznego;
 • Kreowanie i uwzględnienie alternatywnych możliwości wyboru;
 • Formułowanie hipotez, decydowanie o wyborze sposobu postępowania;
 • Rozwijanie umiejętności abstrahowania, wnioskowania i dedukowania;
 • Uczenie współdziałania w grupie (wspólne przygotowanie projektów);
 • Stymulowanie zaradności, życiowego sprytu i przedsiębiorczości

 
Dodatki i pomoce tradycyjne:

 1. Komplet szachów wraz z instrukcją obsługi
 2. Program E-Sudoku - dla uczniów zainteresowanych liczeniem
 3. Program E-Mandale 0- do zajęć artystycznych
 4. Nagrody motywujące - dyplomy i naklejki


Nowoczesna i Interaktywna klasa w szkole podstawowej, nie może obyć się bez nowej pomocy naukowej jaką jest tablica interaktywna. Mając do wyboru wielu producentów, marek i technologii, ciężko porównać możliwości i dokonać wyboru odpowiedniego rozwiązania.

Poszukując okazji lub najtańszego rozwiązania zbyt często mamy okazję dokonać zakupu w ?super cenie? niż zakupu ?super urządzenia?. Co za tym wyborem idzie? Z reguły rozwój wypadków jest podobny u wielu użytkowników. W najlepszym z nich tablica interaktywna jest obsługiwana przez jedną osobę w szkole, która potrafi opanować jej ?specyfikę? użytkowania.

Mając na uwadze łatwość korzystania z tablicy interaktywnej na zajęciach szkolnych oraz jej niezawodność, warto sprawdzić stopień wygody i intuicyjności opisywany w ulotkach producenta. Jeśli dojdzie do prezentacji docelowego urządzenia w szkole, możemy dowiedzieć się i sprawdzić jak zadbano o komfort pracy nauczyciela projektując tablicę interaktywną i jak łatwo będzie wykorzystać urządzenia prezentacyjne już obecne w szkole.

Ze względu na różny stopień zaangażowania urządzeń interaktywnych w zajęcia lekcyjne oraz nadal niedostateczną ilość tablic interaktywnych w szkołach, z jednym zestawem pracuje większa grupa uczniów i nauczycieli.

Ten fakt, warto uwzględnić podczas oceny tablicy interaktywnej na prezentacji przed zakupem. Dla większej grupy użytkowników tablicy interaktywnej, warto przewidzieć możliwość maksymalnie intuicyjnego sposobu obsługi . W tym celu warto przyjrzeć się kompletnym zestawom interaktywnym, oferowanym przez producenta tablicy interaktywnej. Może okazać się, że zestaw zintegrowany tablica+projektor jednego producenta posiada porównywalną cenę do zestawu ?kombinowanego? z tablicy interaktywnej, projektora, uchwytów, okablowania, przyłączy etc. a wygoda i łatwość obsługi przeważa na korzyść gotowego rozwiązania.

Zestawy oferowane są ze wszystkimi elementami niezbędnymi do rozpoczęcia pracy, co niezwykle ułatwia prawidłowe kompletowanie zestawu interaktywnego. Czytelna instrukcja pozwala na instalację w klasie bez popełnienia błędów, nawet bez pomocy wykwalifikowanych instalatorów.

W rezultacie otrzymamy zestaw który nie stawia barier użytkownikom, zarówno od strony sprzętowej jak i oprogramowania (które jest oferowane razem z tablicą interaktywną). Cała obsługa i przygotowanie tablicy interaktywnej do zajęć, ograniczy się do jednego przycisku na jej obudowie.

Nowoczesne interaktywne pomoce naukowe, dostępne równolegle z tradycyjnymi podręcznikami są niezwykle ciekawym sposobem przekazywania wiedzy. Wspierane przez interaktywne zestawy edukacyjne, stają się one nowoczesną formą, przemawiającą szybciej i sprawniej do uczniów i słuchaczy.

Tam gdzie tablica interaktywna wykorzystywana jest jako zestaw mobilny, istnieje możliwość regulacji wysokości tablicy tak aby niżsi i wyższy użytkownicy mieli pełny komfort pracy z urządzeniem. Dostępnych jest wiele poziomów regulacji wysokości umożliwiających wygodną pracę na tablicy interaktywnej.

Dodatkowym atutem zwiększającym zarówno bezpieczeństwo jak i komfort pracy jest stabilna podstawa. Oryginalne akcesoria producenta wyposażone są w znakomicie dobrane kółka z hamulcami, bardzo dobrze spisujące się podczas transportu z klasy do klasy. Po ustawieniu tablicy i przygotowaniu jej do pracy hamulce i dodatkowe stabilizatory zapewniają taki sam komfort pracy jak zestawy montowane na ścianie. Źródło: tablice.net.pl